Regulamin

Sklep Silky24.pl należy do Przedsiębiorstwa Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Eko-Park Sp.  z o.o.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Eko-Park Sp. z o.o.

ul. Mogileńska 54

85-183 Bydgoszcz

tel./fax (52) 3282710
email: ekopark.eu@wp.pl

NIP: 554-030-97-84

Regon: 002497068

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084525
Kapitał zakładowy: 100.000 zł.

 nr konta bankowego do wpłat: 73 1020 1462 0000 7502 0125 9985

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe klientów sklepu silky24.pl są wykorzystywane wyłącznie:

a) do celów związanych z realizacją złożonego zamówienia,
b) w przypadku jeżeli klient wyrazi zgodę, w celu informowania go o nowych usługach, produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep silky24.pl.

1.2. Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

1.3. Dane osobowe klientów sklepu, nie są udostępniane innym podmiotom ani organizacjom.

1.4. Powierzone nam dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z określonymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. poz. 133 nr 883 z późn. zm.).

1.5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do darmowej możliwości ich edycji lub usunięcia.

 

2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

2.1. Ceny przy każdym produkcie podawane w sklepie internetowym silky24.pl są wyrażone w złotówkach (PLN) i zawierają obowiązującą stawkę podatku VAT. Ceny te nie zawierają jednak kosztów wysyłki.

2.2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3. Opis, rysunki i ilustracje w karcie produktu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Każdy Klient w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie ma możliwość zadania pytania Sprzedającemu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu.

2.5. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu zmiany statusu zamówienia na "zamówienie przyjęte do realizacji", do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „wysłane" lub „do odbioru". Przy każdym produkcie podawana jest informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i w zależności od produktu wynosi on od 2 do 28 dni. 

 

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Sklep internetowy silky24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę.

3.2. Wszystkie zamówienia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i rejestrację w sklepie. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje powiadomiony e-mailem, o dotarciu zamówienia do sklepu.

3.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. W momencie zmiany statusu na "zamówienie przyjęte do realizacji" nie ma możliwości anulowania lub zamiany zamówionego asortymentu za wyjątkiem opisanym w punkcie 3.5. oraz 3.6.

3.4. O zakończeniu realizacji zamówienia, Klient zostaje poinformowany mailowo. E - mail zawiera informację o numerze przesyłki kurierskiej.

3.5. W przypadku braku części produktów wchodzących w skład całego zamówienia sprzedający informuje o tym Klienta e – mailem lub telefonicznie. Wówczas Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) częściowa realizacja zamówienia,
b) anulowanie całości zamówienia.

3.6. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i podaniu przez Sprzedającego informacji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) realizacja całego zamówienia z wydłużonym terminem realizacji,
b) częściowa realizacja zamówienia (z pominięciem pozycji z wydłużonym terminem),
c) anulowanie całości zamówienia.

3.7. Klient może zmienić zamówienie lub jego część, albo w całości je anulować wcześniej informując o tym sprzedającego e - mailem i jeżeli jest to możliwe również telefonicznie, przed osiągnięciem statusu zamówienia „zamówienie przyjęte do realizacji".

3.8. W przypadku kompletowania towarów o różnych czasach realizacji, Klient może otrzymać  część oczekującego na skompletowanie zamówienia - informując o tym wcześniej Sprzedającego e-mailem lub telefonicznie. Jednakże koszty wysyłki kolejnej przesyłki ponosi Kupujący.

3.9. Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku nie uiszczenia przedpłaty lub zapłaty za zamówione towary w terminie wskazanym w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

3.10. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar w następujący sposób:

a) płatność przelewem: po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę wybranego banku, w celu dokonania płatności. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu  zamówienia.

b) płatność kartą płatniczą: po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie automatycznie przekierowany w celu dokonania płatności.

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

4.2. Rodzaj wybranego sposobu płatności może wpłynąć na czas przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.3. W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem (płatność z góry lub przedpłata na konto), termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia.

4.4. Wszelkie koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszt wysyłki podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

5. DOSTAWA

5.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym silky24.pl wysyłany jest poprzez firmę kurierską.

5.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)      czas realizacji zamówienia – jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „przesyłka wysłana" lub „do odbioru". Czas ten zależy od: wybranej formy płatności, kompletowania towaru w przypadku produktów lub usług o różnych czasach realizacji,
b)      czas dostawy towaru – zależy  od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia paczki (przesyłki kurierskie powinny być realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych).

5.3. Wraz z wysyłanym towarem załączony jest dowód zakupu - paragon lub faktura VAT. Dane Klienta podane w formularzu zamówienia widnieją na fakturze VAT

5.4. Koszt wysyłki pojedynczego zamówienia wynosi w zależności od rozmiarów i wagi zamówionego artykułu od kilku złotych do 70-80 zł PLN brutto.

5.5. Koszty wysyłki podane w pkt. 5.4 dotyczą zamówień realizowanych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi wysyłki poza granice RP.

5.6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

6. RABATY I PROMOCJE

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów za zakupiony towar.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.

 

7. ZWROT TOWARU

7.1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.2. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.3. Konsument dokonując zwrotu towaru lub jego części, do wysyłanej paczki zobowiązany jest załączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jeżeli nie przesłał przedmiotowego oświadczenia wcześniej. Przed odesłaniem paczki w celu ułatwienia procedury zwrotu można poinformować Sprzedającego e-mailem o zamierzonym zwrocie - tytuł "ZWROT".

7.4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nieuszkodzonym wraz z wszystkimi metkami i informacjami o produkcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało przesłane wcześniej.

7.5. Wraz ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które otrzymał darmowo lub odpłatnie, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru bądź części towaru.

7.6. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

7.7. Zwrotowi nie podlegają :

a)      towary noszące ślady użytkowania,
b)      uszkodzone lub umyślnie uszkodzone,
c)      towary bez oryginalnych metek.

7.8. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zawartych w pkt. 7.2-7.7 koszty ponownego wysłania towaru ponosi Kupujący. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Może również rzecz sprzedać na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć uprzednio kupującemu termin na odebranie, chyba że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kupującego.

7.9. W przypadku zwrotu, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, zostanie zwrócona, w przeciągu 3 dni roboczych na rachunek bankowy lub adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu towarów przez podmioty, które nabyły towary w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z zawartą przez niego umową sprzedaży Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na dostarczony towar.

8.2. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać do sprzedawcy towar, którego zgodność z umową jest przez kupującego kwestionowana. Wraz z towarem winien  przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.

8.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i jest on liczony od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem.

8.4. Konsument powinien zgłosić niezgodność towaru w przeciągu 2 miesięcy od daty ujawnienia niezgodności towaru.

8.5. Uprawnienie opisane w pkt 8.4 wygasa po upływie lat dwóch od daty zakupu.

8.6. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

8.7. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8.8. Reklamacji nie podlega towar:

a) umyślnie uszkodzony,
b) bez oryginalnych metek,
c) bez dowodu zakupu.

8.9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

8.10. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.7 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru poniesie Kupujący.

8.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów zwrotu wysyłki.

8.12. W przypadku umowy sprzedaży dokonanej z przedsiębiorcą odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży uregulowane w kodeksie cywilnym.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

9.2. Dokonanie zakupu oznacza jednoczesne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

9.3. Dokonanie zakupu i wybranie formy wysyłki oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na powierzenie zakupionego towaru innym podmiotom w celu dostarczenia przesyłki.

9.4. Kopiowanie, podlinkowywanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć lub innych przedmiotów zawartych na silky24.pl , bez wyrażenia pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich.

9.5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

9.6. Reklamacje i zwroty należy kierować na adres sklepu: Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Eko-Park Sp. z o.o., ul. Mogileńska 54, 85-183 Bydgoszcz.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl