Zwroty i reklamacje

8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z zawartą przez niego umową sprzedaży Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na dostarczony towar.

8.2. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać do sprzedawcy towar, którego zgodność z umową jest przez kupującego kwestionowana. Wraz z towarem winien  przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.

8.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i jest on liczony od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem.

8.4. Konsument powinien zgłosić niezgodność towaru w przeciągu 2 miesięcy od daty ujawnienia niezgodności towaru.

8.5. Uprawnienie opisane w pkt 8.4 wygasa po upływie lat dwóch od daty zakupu.

8.6. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

8.7. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8.8. Reklamacji nie podlega towar:

a) umyślnie uszkodzony,
b) bez oryginalnych metek,
c) bez dowodu zakupu.

8.9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

8.10. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.7 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru poniesie Kupujący.

8.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów zwrotu wysyłki.

8.12. W przypadku umowy sprzedaży dokonanej z przedsiębiorcą odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży uregulowane w kodeksie cywilnym.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

9.2. Dokonanie zakupu oznacza jednoczesne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

9.3. Dokonanie zakupu i wybranie formy wysyłki oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na powierzenie zakupionego towaru innym podmiotom w celu dostarczenia przesyłki.

9.4. Kopiowanie, podlinkowywanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć lub innych przedmiotów zawartych na silky24.pl , bez wyrażenia pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich.

9.5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

9.6. Reklamacje i zwroty należy kierować na adres sklepu: Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Eko-Park Sp. z o.o., ul. Mogileńska 54, 85-183 Bydgoszcz.

 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

  

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .........................................................................................

 

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................

 

ADRES: .................................................................................................................................

  

................................................................................................................................................

  

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...........................................................

  

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

 

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

 

  nazwa Banku: ........................................................................................................................

  

 

Nr konta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwagi Klienta:

 

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

  

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu i  że zwracany towar nie był nigdy użytkowany.

  

....................................................................................

 

(czytelny podpis Klienta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl